Automationsingenjör

Företaget har uppdrag utomlands för projekt där automationsingenjören är med och tar fram vilka maskiner som ska användas.

Uppdraget består av att från början ta fram layout över fabriksområdet samt anskaffning av maskiner.