El och Mek.tekniker

El och mek.tekniker planerar och ser till att arbete utföres på avdelningarna.

De ser till att arbetet kommer i rätt tidpunkt samt att reservdelar finns tillgängliga vi den aktuella tidpunkten. Detta arbete utförs tillsammans med kundernas arbetsledning.