Tilläggstjänster

Vi utför också maskinflyttningar och ombyggnationer inom den mekaniska sidan.(dock ej tunga lyft)

Svets och smidesarbeten kan också utföras efter kundens önskemål.